Co je Náhradní plnění?

Náhradní plnění je efektivní podpora pro zakládání nových a udržení stávajících kvalitních pracovních příležitostí pro OZP. Jde o účinný nástroj, který slouží k aktivní obchodní spolupráci mezi firmami. Náhradní plnění zároveň přispívá k rozvoji společenské solidarity s ohledem na ohrožené skupiny na pracovním trhu.

Pro firmy představuje výše povinných odvodů nezanedbatelné částky. Pokud chcete ušetřit na příspěvku do státního rozpočtu, využijte náhradní plnění. Zvolte nákup produktů u společnosti splňující podmínku nadpolovičního podílu zaměstnanců se zdravotním postižením. Náhradním plněním lze dosáhnout až 35,7% finanční úspory, která se vypočítá jako podíl odvodu do státního rozpočtu a objemu spolupráce se zaměstnavateli zdravotně postižených 2,5 / 7 * 100. Představuje tak úsporu na invalidní dani ve výši 35,7%, o kterou se prakticky sníží veškeré nákupní ceny. Naše firma Menzl, s.r.o. Vám zaručí dodání rezervovaného objemu Náhradního plnění uzavřením Rezervační smlouvy. Po uzavření této smlouvy budou veškeré doklady k Náhradnímu plnění zaneseny do Evidence náhradní plnění MPSV a automaticky zaslány na váš e-mail ke schválení.

 

Koho se náhradní plnění týká?

Každá firma, společnost či organizace, která zaměstnává více než 25 zaměstnanců, má od 1. 1. 2012 dle § 81 novely Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., povinnost zaměstnávat také OZP v minimálním počtu 4% z celkového počtu zaměstnanců. Vice zde.

Pokud firma z nějakého důvodu nechce, nebo nemůže splnit zákonem uloženou povinnost, existují 3 možnosti, jak postupovat:

  • Odvést státu příspěvek ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy za každou nezaměstnanou OZP.
  • Využít náhradní plnění.
  • Kombinovat odvod státu s náhradním plněním.

 

Kdo může Náhradní plnění poskytovat?

1.    Náhradní plnění dnes mohou poskytovat jen zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením a mají sjednanou dohodu o uznání zaměstnavatele dle §78 zákona č. 435/2004 Sb. s Úřadem práce.

2.    Takto oprávnění dodavatelé, mohou do povinné elektronické evidence MPSV vkládat jen doklady, které obsahují jejich vlastní výrobky, služby nebo jimi splněné a to jen do výše odpovídající 28 násobku průměrné mzdy za každého přepočteného zaměstnance s postižením, kterého zaměstnávali v předchozím kalendářním roce.

3.    Do elektronické evidence tito zaměstnavatelé zdravotně postižených musí průběžně vkládat veškeré doklady vydané v rámci náhradního plnění nejpozději do 30ti dnů od jejich zaplacení. K nim se musí poté přihlásit i odběratelé a v systému je do 14 dní rovněž potvrdit. Přebírají tím na sebe zodpovědnost za započítání těchto dokladů do náhradního plnění.

Jak vybrat poctivého dodavatele Náhradního plnění ?

Při výběru poctivého dodavatele Náhradního plnění se držte tří důležitých bodů. Trio, které pokud chcete mít zaručen objem Náhradního plnění, nesmíte porušit.


1.  VÝBĚR FIRMY: Firma musí být přímým zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením. Osoby zdravotně postižené musí tvořit 50% zaměstnanců firmy.

2.  OVĚŘENÍ FIRMY: Na portálu MPSV si v Seznamu dodavatelů Náhradního plnění ověřte zadáním IČ firmy, zda je v Seznamu dodavatelů Náhradního plnění. Zároveň zjistíte, kolik má firma aktuální limit k poskytnutí Náhradního plnění.
POZOR pokud zde firma není uvedena, nemůže poskytovat Náhradní plnění. Některé firmy nabízí tzv. "přefakturaci", to je nezákonné. Dne 1.10.2017 vstoupila v platnost průlomová novelizace Zákona O Zaměstnanosti (č.206/2017 Sb.), která v §81 zavádí elektronickou evidenci náhradního plnění, jenž velice usnadní odhalování a trestání těchto hříšníků.

3.  UZAVŘENÍ REZERVAČNÍ SMLOUVY: S firmou uzavřete Rezervační smlouvu. Tím si zajistíte dodání Vámi požadovaného objemu Náhradního plnění.

Toto trio my samozřejmě splňujeme.

Pozor na obcházení zákona!

Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že některé firmy nabízí tzv. "přefakturaci", to je nezákonné.  Dne 1.10.2017 vstoupila v platnost průlomová novelizace Zákona O Zaměstnanosti (č.206/2017 Sb.), která v §81 zavádí elektronickou evidenci náhradního plnění, jenž velice usnadní odhalování a trestání těchto hříšníků. Od roku 2017 má MPSV online přístup do elektronické evidence veškerých dokladů a kontrola tak může prokázat nepoctivé doklady, které nebudou započítány do náhradního plnění. Nepodporujte tedy firmy, které porušují zákony tohoto státu.  Spolupracujte s poctivými poskytovateli Náhradního plnění. Nákupem u těchto poskytovatelů formou náhradního plnění nejen ušetříte za povinný odvod do státního rozpočtu, ale zároveň podpoříte naše spoluobčany se zdravotním postižením.


Máte dotazy k náhradnímu plnění? Mrkněte k nám na E- shop - Menzl.

Telefon: 244 471 260
E-mail: menzl@menzl.cz